Servei d'Assistència

En cas d’avaria podem ajudar-lo amb només una trucada:
Intentarem solucionar l’incident per telèfon.. Si no és així, ens traslladarem allà on vostè es trobi. Si es tractés d’una llarga distància, li buscaríem el servei oficial més proper.
Reparació d’emergència al mateix lloc de l’avaria perquè, en la mesura que sigui possible, el client pugui continuar el seu viatge sense haver de passar pel taller. *

Si no es pot solucionar, disposem de serveis de grua de qualsevol tipus per tal que el vehicle pugui ser remolcat fins al taller. **

Lorem ipsum

*S’aplicarà el preu de mà d’obra de taller més el quilometratge.
**S’aplicarà el preu segons tarifa.